Yêu cầu thông tin
liên hệ chúng tôi
  • Thành phần dược phẩm hoạt động

  • Y tế Trung cấp

  • Viên nén dược phẩm

  • Dược phẩm Viên nang

  • Bột cho miệng

  ANHUI BBCA PHARMACEUTICAL CO.,LTD

  BBCA PHARMA, một công ty con của Tập đoàn BBCA, là công ty niêm yết dược phẩm đầu tiên ở tỉnh An Huy (Nó được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến năm 2000 và Mã chứng khoán là 000153). Được thành lập trong gần 60 năm, BBCA PHARMA đã liên tiếp đạt được danh tiếng của Top 100 ngành công nghiệp dược phẩm của Trung Quốc trong vài năm kể từ năm 2006. Tích hợp R & D, sản xuất với bán hàng, BBCA PHARMA đã phát triển thành một doanh nghiệp công nghệ mới và cao cấp quốc gia, dẫn đầu với việc truyền khối lượng lớn (số tiền hàng năm là hơn 500 triệu chai / túi) và hỗ trợ bằng các sản phẩm gi...
  Danh mục phổ biến Tất cả các